(Huisreglement)


1. Algemene gedragsregels 

- Iedereen is welkom in onze club en we zorgen ervoor dat iedereen er zich thuis voelt.

- Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt (met specifieke aandacht voor situaties met (verhoogd) risico op blijvende letsels, gelijkwaardigheid van kampers, …).

- De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.

- Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.

- Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen.

- Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie.

- Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.

- De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (bewijs door ondertekening van de Panathlonverklaring).

- Sport is cruciaal in de totaalontwikkeling van een individu maar het gebruik van de aangeleerde vechttechnieken moet zich beperken tot de club en mag daarbuiten niet worden toegepast*. Onze club wil hierbij een belangrijke maatschappelijke rol spelen.

- Er is een aanspreekpersoon in de club die gecontacteerd kan worden bij problemen (coachen algemeen).   

                                                                                                 

2. Vechtsporters ( volwassenen en jeugd)

- Kom op tijd op de training/wedstrijd !

- Groet je trainer, medesporters, tegenstanders en scheidsrechter voor en na een training/wedstrijd.

- Gebruik de aangeleerde vechttechnieken enkel in de club, en nooit daarbuiten.

- Wees steeds eerlijk over blessures of gezondheidsproblemen, zelfs wanneer je beschikt over een geldig medisch geschiktheidsattest.

- Heb respect voor jezelf, je medesporter, je tegenstanders, je trainer, het clubbestuur, de scheidsrechter, de juryleden, de toeschouwers, het materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.

- Kamp volgens de afgesproken regels en aanvaard de beslissingen van scheidsrechters, juryleden en toezichthoudende arts.

- Draag zorg voor je eigen veiligheid en die van je medesporters door het verzorgen van je persoonlijke hygiëne (nagels kort houden, …), geen potentieel kwetsend materiaal (horloges, sieraden, …) en steeds degelijk persoonlijk beschermingsmateriaal te dragen.

- Wees sportief tegenover je tegenstander, ook al toont deze onsportief gedrag.

- Laat geen rommel achter in de dojo of zaal

-Iedere vechtsporter is verplicht een sportmedische verzekering (licentie) af te sluiten na 3 beurten ! Niet verzekerd is NIET meetrainen !!!


3. Ouders

 - Supporter positief door je kind aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.

- Laat het coachen over aan de wedstrijdbegeleider en het trainen aan de trainer.

- Wees er bewust van dat de sport onmogelijk zou zijn zonder scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, trainers of trainingspartners.

- Respecteer de beslissingen van de scheidsrechters, juryleden en toezichthoudende arts.

- Leer je kind om de regels van de sport na te leven en de regels van de fair play in acht te nemen.

- Zie er op toe dat je kind de aangeleerde vechttechnieken enkel in de club gebruikt, en nooit daarbuiten.

- Zie toe op de persoonlijke hygiëne en bescherming van je eigen kind.

- Enkel sportbeoefenaars mogen de dojo betreden (geen schoenen !!!). er is een cafetaria aan de dojo waar u eventueel kan wachten tot de lessen gedaan zijn. (uitzondering is mogelijk als u de éérste les van u kind wil bijwonen ).


4.Toeschouwer

- Respecteer steeds de beslissingen van de scheidsrechters,juryleden en toezichthoudende arts.- Supporter positief door aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn,ook als het minder gaat.

- Wees sportief en respecteer de tegenstander.

- Gebruik geen obscene, racistische of beledigende taal en/of gebaren.

- Laat het coachen over aan de wedstrijdbegeleider.


Bij zware schendingen van dit reglement kan de toegang (tijdelijk) of definitief ontzegt worden in onze club.